Vaihderatkaisuiden vertailua

Mobiilivaihde on usein joko GSM-operaattorin itsensä verkostaan palveluna tuotettava ratkaisu, tai yksityisen vaihdemyyjän tarjoama IP-vaihde, johon on mahdollista "integroida" matkapuhelimet alaliittymiksi. Tällainen IP-vaihde on GSM-operaattorista riippumaton.

Koska asiakkat kysyvät mobiilivaihdetta, myyjä mielellään nimittää IP-vaihdetta mobiilivaihderatkaisuksi, ja sitä se toki toiminnallisesti onkin, jos alaliittymät ovat matkapuhelimia. Toisinaan tällainen on jopa paras ratkaisu, koska lankavaihde mahdollistaa tietyt ominaisuudet paremmin. Varsinkin silloin kun pieni osa työntekijöistä tarvitsee kehittyneitä vaihdetoimintoja ja lankapuhelimia, mutta enemmistö tulee hyvin toimeen pelkällä GSM-puhelimella.

Asiakkaan on kuitenkin hyvä tiedostaa hankkivansa teknisessä mielessä perinteistä omaa vaihdelaitteistoa, joka saattaa heijastua hintaan ja sopimuskauden pituuteen, sekä puhelukustannuksiin.

Operaattorin oma matkapuhelinvaihde edellyttää sitä että GSM-liittymät keskitetään valitulle operaattorille yleensä määräajaksi. Ratkaisu saattaa sisältää "liian" monipuoliset toiminteet, joista ei oikeasti ole hyötyä, mutta ne nostavat hintaa, ja saattavat ilmentyä monimutkaisuutena jonka käyttäjä kokee vikatilanteena..

Flexcomin vaihteen erityispiirteitä

Vaihderatkaisumme on aito GSM-pohjainen ratkaisu, joka perustuu pelkästään GSM-verkkoon. Vaihde ei tarvitse Internet-yhteyttä toimiakseen. Myös me tarjoamme edellä kuvattua IP-pohjaista järjestelmää joko "lankavaihteena" tai yhdistelmävaihteena (lankapuhelimet ja GSM-alaliittymät), mutta vain silloin kun sille on tarvetta.

Asiakas voi säilyttää vanhan lankanumerointinsa, myös perinteisen alueeseen sidotun numeron (kuten Helsinki 09-xxxxxx), silti puheluiden ohjautuminen tämän lankanumeron kautta mobiilivaihteeseen ei aiheuta soitonsiirron minuuttipohjaista kustannusta. Asiakkaanamme et joudu maksamaan tulevista puheluista, vaikka se ohjautuu matkapuhelinverkkoon!

Kaikki matkapuhelimet iästä ja hintaluokasta riippumatta sopivat mukaan alaliittymiksi. Puhelimiin ei tarvitse asentaa "appsia", mikä helpottaa käytännön tilanteissa kun esimerkiksi vaihdetaan puhelin uuteen. Loppukäyttäjät eivät aina lataa sovellusta eivätkä opettele käyttämään vaihteen hienouksia, joten vähemmän on enemmän.

Vaihteemme on operaattoririippumaton, ja mahdollistaa usean operaattorin "sekakäytön". Tietyt toimnnot vaativat kuitenkin operaattoripalvelua, tiiviit Sonera-yhteytemme puoltavat Soneran valintaa GSM-operaattoriksi ainakin osittain.

Mobiilivaihde vai IP-vaihde - pohdintaa aiheesta

Nykyään numerointi ei enää vaikuta valittavaan vaihderatkaisuun. Kaikkia numerointeja, eli yritysnumeroita ja perinteisiä alueeseen sidottuja lankanumeroita voidaan käyttää kaikissa eri vaihderatkaisuissa. Myös lankanumerot ovat nykyään siirrettävissä operaattorilta toiselle, kuten GSM-numerot ovat jo pitkään olleet.

Perinteisten ISDN-keskusjohtoliittymien saatavuus on erittäin rajoittunutta, ja operaattorit ovat nostaneet niiden hintoja ohjatakseen asiakkaat pois niistä. Liittymät ovat lopetusuhan alla. IP-vaihteiden keskusjohdot toteutetaan IP-puheena SIP-liittymällä, joka vaatii alustakseen laadukkaan symmetrisen Internet-liittymän. Liittymän ei tosin tarvitse olla nopea, 1 Mbps tai 2 Mbps riittää tähän tarkoitukseen.

Mobiilivaihteen plussat:

  • edullisin, yksinkertainen ja suoraviivainen
  • joustavuus ja skaalautuvuus
  • ei huoltotarvetta
  • GSM-puhelimet on usein jo valmiiksi hankittu

Ja miinukset jotka ratkeavat IP-vaihteella (tai yhdistelmävaihteella):

  • mahdollinen GSM-verkon kuuluvuusongelma sisätiloissa
  • äänen laatu ei yhtä hyvä kuin lankapuhelimella, hitaampi puhelun muodostuminen
  • raportointiominaisuudet
  • vaativat asiakaspalveluratkaisut (Call Centerit), mobiilivaihteen ominaisuudet eivät riitä näihin

Jos puheluita tulee paljon, ja ne ovat kaupanteon kannalta tärkeitä, ja erityisesti jos asiakkaalla on tarvetta asiakaspalvelukeskukselle (call center, contact center), lankapuhelimet on perusteltu hankinta. Usein valtaosa alaliittymistä voidaan silloinkin toteuttaa integroimalla matkapuhelimet alaliittymiksi. Näin IP-vaihde rajoittuu vaihteen kovaan ytimeen. Matkapuhelimen integrointi ei kuitenkaan tee niistä aivan samanveroisia alaliittymiä kuin järjestelmän omat puhelimet. 

IP-vaihde ei maksa juuri enempää kuin mobiiivaihde, mutta sen vaatimat yhteydet ja puhelukustannukset tekevät siitä hieman kalliimman.